Fantastisk mulighed – eksklusivt netværk

Kompetenceforløb/-netværk for professionelle mikrobryggere i Danmark (Danish only)

Den Skandinaviske Bryggerhøjskole tilbyder et kompetenceforløb for mindre danske professionelle mikrobryggerier, der har fokus på at løfte deltagernes kompetencer gennem undervisning, netværk og vidensdeling. Kurset forløber under EU-programmet Fødevarebranchens Kompetenceløft.

Målgruppe
Ansatte på mindre danske professionelle mikrobryggerier. Netværket etableres ved minimum 15 deltagere.

Kvalifikationer
Der kræves ingen kvalifikationer, men kendskab til praktisk brygning vil være en fordel.

Indhold
Det foreløbige program for de 8 netværksdage i forløbet:

  1. marts 2022 – Udarbejdelse af et egenkontrolprogram som en del af bryggeriets kvalitetsstyring. Herunder behandles krav til udformning af etiketter.
  2. april 2022 – Beregninger i brygning og færdiggørelse af øllet som et redskab til styring af kvaliteten og økonomien. Herunder gennemgås, hvordan energi kan beregnes og mærkes.
  3. maj 2022 – Rengøring og hygiejne i hele processen. Hvordan udformes rengøringsprogrammerne, og hvordan sikrer vi optimale hygiejniske betingelser?
  4. juni 2022 – Produktudvikling: Struktureret måde hvorpå man kan udvikle nye og spændende produkter.
  5. juli 2022 – Tappeproces og -teknologi for mikrobryggere. Hvad skal man være særlig opmærksom på?
  6. august 2022 – Smagsbedømmelse af øl som et redskab i kvalitetsstyringen.
  7. september 2022 – Markedsføring og kundeforståelse i lille skala.
  8. oktober 2022 –– Håndtering af gær fra modtagelse over opformering, påsætning og opsamling til opbevaring.

Formatet i kursusdelen vil være præsentationer med indlagte øvelser og diskussioner af de pågældende emner. Ovennævnte datoer er foreløbige og vil kunne ændres efter aftale med netværket og værten for kursusdagen. Programmet vil løbende blive tilpasset deltagernes ønsker. Undervisningsmaterialet er som udgangspunkt på engelsk, men undervisningen foregår på dansk (engelsk-dansk brygordbog udleveres).

Efter endt kompetenceforløb vil deltagerne få et kursusbevis fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole.

Sted
Hver kursusdag foregår hos et mikrobryggeri, der er medlem af netværket. Der afsættes ½ dag til selve kurset og ½ dag til netværk, vidensdeling og rundvisning.

Tilskud
Der er mulighed for at søge op til kr. 5.940,- i tilskud til netværket gennem Fødevarebranchens Kompetenceløft. Du starter med at søge ved at udfylde formularen her. Du vil herefter blive kontaktet af Dansk Fødevareakademi, der er et brancheakademi, der ønsker at fremme kompetenceløft i den danske fødevarebranche, herunder bryggerierne. Tilskuddet kan søges af små- og mellemstore fødevarevirksomheder (SMV) i Danmark. Kriteriet for at være en SMV er, at virksomheden har under 250 ansatte, en årlig omsætning under kr. 375 mio. eller en balance under kr. 320 mio. Der må ikke søges til virksomheder, der er primære erhverv (landbrug) og fiskeopdræt. Hvis du er i tvivl, spørg Dansk Fødevareakademi.

Initiativ til netværket er taget af Dansk Fødevareakademi og Food & Bio Cluster Denmark, som en del af Projektet Fødevarebranchens Kompetenceløft i samarbejde med flere mikrobryggerier, Bryggeriforeningen samt Den Skandinaviske Bryggerhøjskole. Fødevarebranchens Kompetenceløft er finansieret af tilskud fra den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Tilmelding til mikrobryggernetværk

Betalingsbetingelser
Faktura for hele kursusforløbet udsendes før første netværksmøde. Fakturaen skal betales inden starten. Virksomhedens CVR nr. skal oplyses.